ANA SAYFA

HASTA HİKAYELERİ

GÖRÜNTÜLER

SIK SORULANLAR

İLETİŞİM

MEDYA

PROF. DR. MELİH ATAHAN GÜVEN

0(216) 629 79 14 - 0(216) 629 79 24 - 0535 663 07 57

Hamilelik / Dogum

                  GEBELİK ve TESTLER  >

                  GİRİŞİMSEL MÜDAHELELER  >

                  GEBELİK ve ULTRASON  >

                   ERKEN GEBELİK ve NT  >

                    GEBELİK TAKİBİ  >

                    GEBELİKTE SIK GÖRÜLEN YAKINMALAR  >

                          GEBELİK SONRASI  >

TEKİL GEBELİK TAKİBİ

1- Öncelikle adet gecikmenizi takiben, son adet tarihinize göre 6-7 haftalık olduğunuzda bebeğin kalp atımının izlenmesi yeterli olacaktır. Kalp atımının izlenmesi durumunda düşük riskinizde bir miktar azalma olur.NT+İkili kombine test: Gebeliğin 11-14. haftaları arasında (yaklaşık 12. gebelik haftasında) bebeğin uygun pozisyonunda ense bölgesinde yer alan saydam alanın ölçülmesi (NT), burun kemiğinin saptanması ve de sizden alınacak kanın değerlendirilmesiyle doğacak bebeğinizde oluşabilecek (en sık görülen Örn. Down Sendromu) kromozom anormalliği riski belirlenir. Bebeğin ense kalınlığı ölçümünün ve de vereceğiniz kandan hormon değerlerinin kombine edilmesi ile ikili kombine test yapılmış olur.Ense kalınlığı artışı sadece kromozom düzensizliklerinde değil, kalp hastalığı ile doğabilecek bebeklerde de artış göstereceği için, ense kalınlığının ölçümünün önemi çok büyüktür. Bu test günümüz şartlarında ve teknolojisinde bebekte var olabilecek kromozom düzensizliğini öngörebilmekteki en başarılı test (%90) olarak kabul görmektedir. Dolayısı ile bu testten sonra bu amaca yönelik başka bir tarama testi (Örn. üçlü veya dörtlü test) yaptırmanıza gerek yoktur. Eğer test sonucunuz riskli çıkar ise bu dönemde bebeğin plasentasından alınacak doku parçası ile (CVS) bebekte var olabilecek kromozom düzensizliğinin olup olmadığı tespit edilir. Bu test olası kromozom bozukluğunu tespit edebilecek en erken girişimsel işlem olup doğruluk payı %99.9’dur. Yine bu dönemde bebekte var olabilecek tüm sakatlıkların %30’u ultrasonografi ile tespit edilebilmektedir (Örn: Kafa kemiğinin olup olmaması, göbek fıtığının varlığı, eller ve ayakların oluşup oluşmadığı, mide ve mesanenin gözükmesi gibi). Bu değerlendirme mümkünse bir perinatolog (perinatoloji uzmanı) tarafından yapılmalı ve değerlendirilmelidir.

 

Gebeliğin bu döneminde yapılan bu tarama testinin, bebekte ileride çıkabilecek olası sakatlıkları göstermeyeceği bilinmelidir.

 

2- Ayrıntılı - Detaylı Ultrasonografi (İleri Düzey Ultrasonografi): Normal şartlar altında yüz gebeliğin yaklaşık ikisinde (%2) bebekte anomali (sakatlık) vardır. Bu oran, tek yumurta ikizleri ve akraba evliliğinde iki katına (%4) çıkmakta olup, tüp bebek yöntemi ile hamile kalmış bebeklerde ise sakatlık görülme oranı %3'tür. Dolayısı ile 17-18. gebelik haftasında bebeğin izlenmesi ile bazı yapısal anomaliler hariç (Örn: Beynin arka bölge anomalileri, bazı böbrek patolojileri vs) bir çok anomali (Örn: Nöral tüp defektleri) ve cinsiyet tayini bebekte yapılabilmektedir. Bu yapılacak ultrasonografiden amaç, bebekte olabilecek sakatlıkları tespit etmek ve kromozom anomalilerinde (örn: Down sendromu = mongol bebek) var olan ultrasonografik belirteçleri tespit ederek riskinizi yeniden belirlemektir. Kromozomal anomalili bebeklerde var olan bu belirteçler sıklıkla 15-20. gebelik haftası arasında bebekte bulunabilmektedir. Bu sebeple detaylı ultrasonografinin gebeliklerde vakit geçirmeden, genellikle 17. haftada yapılması uygundur. Ek olarak, bu haftalar bebeğin ultrasonografik olarak net görüntülenmesi açısından en uygun haftadır. Bu haftada yapılacak olan detaylı ultrasonografi ile aynı zamanda bebeğin amniyon sıvısı, eşi (plasenta) ve gelişimi değerlendirilir. Bu uyugulama mutlaka bir perinatolog (perinatoloji uzmanı) kontrolünde yapılmalıdır.

 

3- Fetal Ekokardiyografi: Gebeliğin 21-22. haftasında yapılacak bu ileri düzey ultrasonografi ile amaç, bebekte var olabilecek kalp anomalilerini tespit edebilmektir. Tüm doğacak bebeklerde en sık görülen yapısal anomali, kalp sakatlıkları olduğu için (yaklaşık her 125 doğan bebekten biri) teşhis, gebeliğin yönetimi ve eğer doğacak bebekte kalp sakatlığı var ise doğumdan hemen sonra acil müdahale edebilmek adına anne karnında bu sakatlıkların teşhisi oldukça önem kazanmaktadır. Yine bu uygulama bu konuda tecrübeli bir perinatolog (perinatoloji uzmanı) tarafından yapılmalıdır.

 

4- Bu haftadan sonra hekiminizin önereceği şekilde bebeğin gelişiminin aylık (4 haftada bir) takibi yeterli olmaktadır. 34. haftadan sonra iki haftalık ara ile ve 37-38. haftadan sonra haftalık takip geleneksel olarak önerilmektedir. Bebeğin gelişimi sürecinde aksama (duraklama) durumunda daha sık ultrasonografi takibi ve Doppler uygulaması gerekebilir. Bununla birlikte NT değerlendirmesi ve Anomali (sakatlık) taramasına ek olarak ayda bir veya 15 günde bir ultrason yapılmasının bilimsel bir faydası gösterilmemiş olup fazla ultrasonun bebekte ne gibi etkileri olabileceği bugün soru işaretidir. Bilinen şudur ki; gebelikte uygun sürelerde yapılacak 4-5 ultrason uygulamasının zararı yoktur (Bknz. WHO, Acog.org, RCOG vs vs vs.). Daha fazla uygulamanın ne getirip götürdüğü bilimsel olarak ispatlanmamıştır. Anne adaylarına tavsiyemiz, eğer bebeklerini en fazla aylık takiplerle görmek istiyorlarsa bu ultrason süresinin minimumda tutulması gerekliliğidir.

 

5- Bebeğin gelişiminin normal seyirde olduğu bir gebelikte bebeğin Doppler ölçümüne ihtiyaç yoktur.

 

 

 

Bilgilendirme

Ultragebelik

Hamilelik - Doğum

İletişim

Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı veya tedavisinde kullanılmak üzere verilmemiştir. Tanı ve tedaviler mutlaka bir hekim tarafından yapılması gereken işlemlerdir. Site içeriğinin bir şekilde tanı ve tedavi amacıyla kullanımından doğacak sorumluluk

tamamiyle ziyaretçiye aittir.

Prof. Dr. Melih Atahan GÜVEN

   Kadın Hstalıkları ve Doğum Uzmanı

   Perinatolog - Perinatoloji Uzmanı

Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi Cadde Özen Apartmanı NO: 320 / 3 Erenköy - Kadıköy / İstanbul

Site içerisinde yer alan tüm metinler Prof. Dr. Melih Atahan GÜVEN 'e aittir, izinsiz başka yerlerde kullanılamaz. Bu web sitesindeki içerikler tamamiyle bilgilendirme amaçlıdır. Gerçek doktor kontrolünün ve muayenesinin yerini tutamaz. Bu sitedeki bilgilerin hekim kontrolü olmaksızın uygulanmaması gerekmektedir. En doğru teşhis için lütfen doktorunuza başvurunuz.

 

©Prof.Dr.Melih Atahan GÜVEN  2010 - 2017 | Tüm Hakları Saklıdır | Modano30